Romana

TERMOPOR

Dacă iţi doreşti un climat interior sănătos și care să asigure un confort optim alege BCA-ul TERMOPOR.
BCA-ul TERMOPOR asigură un confort termic optim în interiorul clădirii tale, păstrează iarna căldura și vara răcoarea. Folosind acest tip de BCA iţi vei reduce cheltuielile cu întreținerea datorită unui bun coeficient de izolare termică! Vei locui într-un mediu sănătos deoarece păstrează un nivel optim de umiditate conducând la prevenirea condensului și a problemelor cauzate de mucegai. Foloseşte BCA-ul TERMOPOR și vei fi ferit de zgomote exterioare deoarece asigură un coeficient de izolare fonică foarte ridicat!

Cele mai importante proprietăţi:
- Climat interior sănătos și confortabil
- Confort termic deosebit (păstrează racoare vara şi căldura iarna)
- Păstrează umiditatea optimă în interiorul locuinţei, conducând la prevenirea condensului și a problemelor cauzate de mucegai.
- Coeficient de izolare fonica ridicat
- Costuri reduse cu încălzirea datorită unui bun coeficient izolare termică
Caracteristici
UM
TERMOPOR
Rezistenţa la compresiune standardizată
N/mm2
min. 2.5
Densitate aparentă în stare uscată
kg/m3
450 ± 25
Conductivitate termică pe element (λ10sec)
W/mK
0.12
Reacţie la foc
clasa A1
Substanţe periculoase
produsele nu conţin materiale contaminate cusubstanţe periculoase sau care emit substanţe periculoase
Conductivitatea termică a blocului de BCA-λbloc (W/m°K), reprezintă cantitatea de caldură exprimată în "Wh" transmisă printr-un m2 din materialul respectiv cu o grosime de 1m, timp de o oră, la o diferență de 10°C între suprafața sa interioară si cea exterioară. Cu cât valoarea acestui coeficient este mai mică, cu atât proprietățile izolatoare sunt mai bune. Conductivitatea termică a blocului de BCA depinde de compoziția materialului, de porozitate, natura și distribuția porilor, umiditatea materialului.
 
Dimensiuni bloc BCA 
TERMOPOR
Suprafaţa
 construită (m2)
 dintr-un m3
Suprafaţa
 construită (m2)
 dintr-un palet
Aplicaţii 
recomandate
Lungime
(mm)
Lăţime
(mm)
Înălţime
(mm)
Placări Perete 
interior
Perete
 exterior
650 250 200 4.0 9.36 o
375 200 2.7 6.24 o
75 240 13.3 28.08 o
100 240 10.0 20.28 o o
125 240 8.0 18.72 o
150 240 6.7 15.6 o
250 240 4.0 9.36 o
300 240 3.3 7.8 o
375 240 2.7 6.24 o
75 300 13.3 28.08 o
100 300 10.0 20.28 o o
125 300 8.0 18.72 o
150 300 6.7 15.60 o
200 300 5.0 11.70 o
250 300 4.0 9.36 o
Livrarea se face paletizat; cantitate BCA per palet -  2.34 m³. 
*La comandă, se va executa BCA cu lăţime de 350 mm si 400 mm.


Seismicitate
TERMOPOR este recomandat pentru executarea zidăriei nestructurale în toate zonele seismice, pentru locuinţe uni-multi familiale, centre comerciale, clădiri publice şi administrative, depozite logistice şi administrative, cât şi pentru executarea zidăriei structurale în zona seismică I.

http://www.elpreco.ro/img/din_admin/image/harti%20seismice/Harta%20Seismica%20Generala.jpg

Tip zidărie
Utilizarea BCA Elpreco în funcție de zona, accelerația terenului, tipul de zidărie și numărul de niveluri ale clădirii
Zona I
Accelerația terenului
ag 0.10g - 0.15g
Zona II
Accelerația terenului
ag 0.20g - 0.25g
Zona III
Accelerația terenului
ag 0.30g - 0.40g
Zidărie nestructurală
Clădiri cu oricâte niveluri
Zidărie structurală
Parter
 
Detaliile sunt în conformitate cu codul de practică pentru lucrările de zidărie precum și noile normative de proiectare seismică din Romania ce definesc utilizarea BCA-ului, în funcție de zonele de risc seismic.Peretele nestructural este peretele care nu face parte din structura principală a construcţiei; acest tip de perete poate fi suprimat fără să prejudicieze integritatea restului structurii. Perete structural este peretele destinat să reziste forţelor verticale şi orizontale care acţionează, în principal, în planul său.

Rezistenţă termică

TERMOPOR asigură confortul locuinței, protejând-o împotriva igrasiei lăsând pereții să respire, datorită calităţilor sale superioare.
λbloc
Grosime perete (cm) fără tencuială, zidărie cu rosturi subţiri
7.50
10.00
12.50
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
37.50
40.00
0.12
0.79
1
1.21
1.42
1.83
2.25
2.67
3.08
3.29
3.50
Rezistența la transfer termic R (m2°K/W) reprezintă măsura pentru rezistența pe care o opune transferului termic un material sau un element de construcție cu grosimea sa și conductivitatea termică a straturilor ce îl compun. Rezistența termică este calculată conform normativului C 107 - 2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, ce prevede ca valoarea minimă recomandată pentru pereții exteriori este 1,80 m2°K/W. Astfel, un zid cu grosimea de minim 20 cm,   depașește această cerință, nefiind necesară izolația termică suplimentară.

Izolare fonică


TERMOPOR permite combinarea confotului termic sporit cu o bună absorbție fonică a zgomotului, pentru un ambient relaxant.
Rw Grosime perete (cm), cu 2 straturi de tencuială
7.50
10.00
12.50
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
37.50
40.00
(db) 37 db 39 db 40 db 41 db 42 db 44 db 45 db 46 db 47 db 48 db
Indicele de izolare fonică la zgomot aerian Rw (db) defineşte izolarea la zgomot dintre 2 spaţii ce se doresc izolate de elementele separatoare (în principal pereţi sau planşee).